• kontakt
  • network
  • kadry

Kadry Płace XE2

Kadry Płace XE2 to system usprawniający pracę osób odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji kadrowej i naliczanie płac w firmach. Program współpracuje z systemem bankowym NOE - umożliwia automatyczne księgowanie wynagrodzeń,

automatycznie generuje dokumenty zgłoszeniowe do ZUS, współpracuje z najnowszą wersją programu Płatnik. Pozwala na tworzenie dowolnych składników płacowych wynagrodzenia. Zapewnia też dowolność w definiowaniu formuł wyliczania wynagrodzeń dopasowując je do zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie.

 

Listy wynagrodzeń
Użytkownik może zdefiniować do 500 składników list oraz dowolną ilość szablonów list wynagrodzeń. Możliwość tworzenia list wynagrodzeń na podstawie wcześniej utworzonych. Możliwość umieszczania pracownika na wielu listach. Realizacja różnych składników wynagrodzenia na różnych listach płatniczych np. płaca zasadnicza na liście podstawowej, premia na liście dodatkowej. Możliwość modyfikacji składników wynagrodzenia w trakcie realizacji każdej listy płatniczej. Możliwość wykorzystania tych samych składników wynagrodzenia na różnych szablonach listach płatniczych. Możliwość wykorzystania składników stałych powiązanych z pracownikiem np. płaca zasadnicza. System umożliwia przesłanie informacji o wynagrodzeniu (tzw. paski) na skrzynki pocztowe pracowników.

Składniki wynagrodzeń
System kadry Płace oferuje możliwość obsługi dowolnego schematu wynagrodzenia w firmie za pomocą gotowych lub zdefiniowanych przez użytkownika składników. Istnieje możliwość przypisania składników do dowolnego szablonu list wynagrodzeń. Mamy możliwość tworzenia własnych algorytmów obliczeń płacowych.

Integracja z księgowością
System pozwala także zdefiniować sposób księgowania szablonu listy i przygotować paczkę do automatycznego wczytania i zaksięgowania w systemie bankowym.

 

Zestawienia

Program umożliwia tworzenie dowolnych zestawień na podstawie list wynagrodzeń. Zastawienia możemy za wybrany miesiąc, rok lub dla wybranego pracownika.

Kartoteka pracownika
W kartotece pracowników przechowywane są dane pracownika, przebieg zatrudnienia w obecnym oraz w poprzednich zakładach pracy, informacje o ukończonych szkołach, szkoleniach itp. Możemy zdefiniować dowolne składniki wynagrodzeń określając ich czas ważności.

 

Kalendarze
Program pozwala na tworzenie dowolnej liczby kalendarzy. Kalendarze mogą być wspólne dla wszystkich pracowników. Możemy także tworzyć indywidualne kalendarze dla wybranego pracownika lub grup pracowników.

 

Kartoteki nieobecności i czasu pracy
Mamy możliwość rejestrowania wszystkich nieobecności oraz dodatkowych godzin pracy - możemy je dowolnie zdefiniować np urlop, urlop bezpłatny, chorobowe, szkolenia itp.
System umożliwia rozliczenie czasu pracy w dowolnych okresach.

 

Chorobowe
Program umożliwia wyliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz powiązanie wynagrodzenia za czas choroby z listami wynagrodzeń.

 

Raporty
System umożliwia tworzenie raportów na podstawie danych kadrowych za dowolny okres np. Zestawienie stażu pracy, Struktura zatrudnienia. Istnieje możliwość definiowania własnych raportów.

Współpraca z programem Płatnik
Program Kadry Płace umożliwia sporządzanie i przesyłanie do programu Płatnik miesięcznych raportów rozliczeniowych: RCA, RZA, RSA i DRA oraz eksport deklaracji ZUS ZUA.

Deklaracje PIT
Program umożliwia drukowanie deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-12.

 

E-Deklaracje
Program umożliwia składanie deklaracji PIT-11 drogą elektroniczną. Warunkiem niezbędnym do wysłania deklaracji jest złożenie pod nią bezpiecznego podpisu elektronicznego. Użytkownik chcący korzystać z systemu e-Deklaracji musi posiadać zestaw do obsługi takiego podpisu wraz z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Utworzony dokument w module finansowo-księgowym po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym może być przekazany on-line do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów.

 

Dokumenty

System prowadzi rejestr dokumentów związanych z pracownikiem takich jak umowa o pracę, wypowiedzenia warunków umowy, wypowiedzenia umowy. Dokumenty mogą być dowolnie tworzone i modyfikowane przez operatora systemu. Mamy też możliwość dołączenia do kartoteki pracownika skanów umów, aneksów, wypowiedzeń umów.
W programie możemy utworzyć bazę wzorów dokumentów np. umów o pracę, aneksów do umowy o pracę, świadectw pracy, wypowiedzenia umowy, wypowiedzenia warunków umowy, umów zleceń oraz umów o dzieło i automatycznie generować dokumenty dla wybranego pracownika.

Rezerwy

Program Kadry Płace umożliwia wyliczenie rezerw na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne metodą aktuarialną.
Wyliczenie następuje automatycznie na podstawie danych zawartych w systemie.

 

 

Aktualizacje

Przy każdym uruchomieniu system automatycznie sprawdza czy istnieje nowsza wersja programu i umożliwia instalację aktualizacji.