• kontakt
  • network
  • kadry

Aktualna wersje programu 

Program Kadry Płace XE2

program wymaga instalacji MS SQL Server

wersja demonstracyjna

 

Program Płace 2000 

 

wersja 2014.03

 

Program Kadry Płace 2000

wersja 2014.08

 

Program KplImport

Import danych z wersji 2000 do XE2

 

 

Instrukcja instalacji Kadry Płace XE2 i MS SQL Server 

 

 

Wykaz funkcji definicji składników