• kontakt
  • network
  • kadry

Spis treści

Historia zmian programu Kadry Płace oraz Kadry Płace XE2 (SQL)

 

Wersja 2014.08
1. Możliwość stworzenia zestawienia dla nieobecności posiadających limit powiązany z inną nieobecnością np. urlop na żądanie powiązany z urlopem płatnym.
2. Poprawiono drobne błędy związane z rozliczaniem czasu pracy, wydruku do chorobowego oraz zestawienia "Płaca zasadnicza"

Wersja 2014.04
1. Zestawienia - Czas pracy - Rozliczenie
Aby właściwie rozliczyć czas pracy w przypadku odbioru dnia za dzień świąteczny należy zdefiniować w definicjach nieobecności nieobecność: przykładowa nazwa: "Odbiór za dzień świąteczny" i we właściwościach nieobecności zaznaczyć pole "nieobecność którą należy odpracować lub odbiór godzin za pracę za dzień wolny" np. w przypadku miesiąca maj 2014 po wprowadzeniu takiej nieobecności dla wybranego pracownika, w zestawieniu: "Czasu pracy - Rozliczenie" liczba godzin do rozliczenia powinna być zgodna z wymiarem czasu pracy i wynosić 160. W innym przypadku wykazane zostanie przekroczenie nominalnego czasu pracy o 8 godzin. Nieobecności typu chorobowe, urlopy nie wpływają na rozliczenie czasu pracy.
 Wprowadzenie nieobecności z zaznaczonym parametrem "nieobecność którą należy odpracować lub odbiór godzin za pracę za dzień wolny" powoduje pomniejszenie nominalnego czasu pracy w Ewidencji czasu pracy

Wersja 2014.03
1. Poprawiono sposób tworzenia i zapisywania dokumentów związanych z pracownikiem
2. Możliwość wydruku deklaracji PIT-40 - dla posiadaczy licencji z IPS
3. Rozdzielenie wprowadzenia informacji o zwolnieniu z opłacania składek FP i FGSP dla wybranych osób w wybranym okresie - kartoteka pracownika - zakładka Dane ZUS/Płacowe

 

Wersja 2014.02
1. Odblokowanie pola "korekta informacji" w deklaracji PIT11(20)

 

Wersja 2014.01.3
1. Poprawiono eksport danych do płatnika 9.01.001. w przypadku gdy do Programu Płatnika przekazywane są jedynie podstawy wymiaru składek
2. Zaktualizowano słownik kodów świadczeń i przerw

 

Wersja 2014.01.2
1. Deklaracja PIT-4R(4) nie wymagająca licencji IPS
2. Tabela podatkowa na rok 2014

 

Wersja 2014.01
1. Deklaracja PIT-40(19) nie wymagająca licencji IPS

 

Wersja 2013.11
1. Deklaracja PIT-11(20) nie wymagająca licencji IPS
2. Deklaracja PIT-12(6) nie wymagająca licencji IPS

 

Wersja 2013.10
1. Deklaracja PIT-11(20)
2. Wyliczanie rezerw na nagrody jubileuszowe.
Program wylicza rezerwy dla wszystkich pracowników do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego.
Istnieje możliwość zdefiniowania wyliczania rezerwy dla pracownika po przekroczeniu wieku emerytalnego -
parametr dostępny w danych pracownika - Zatrudnienie - Staż pracy
3. Wyliczanie rezerwy na odprawy emerytalne - program wylicza rezerwy dla pracowników, którzy przekroczyli już wiek emerytalny
ale nie otrzymali jeszcze odprawy - parametr w danych pracownika w zakładce odprawa emerytalna

 

Wersja 2013.09
1. Wyliczanie rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne:
- przy wyliczaniu stażu pracy możemy uwzględnić tylko zatrudnienie w bankowości
- współczynnik N możemy wyliczyć tylko na podstawie okresu zatrudnienia w Naszym Banku.

 

Wersja 2013.07
1. W przebiegu zatrudnienia możemy zaznaczyć informację: Czy uwzględniać dane zatrudnienie do wyliczenia stażu do nagrody jubileuszowej